Sikkerhetskopi Løsninger

Tap av data er noe som statistisk sett vil kunne hende DEG når som helst. Har du sikret dine data tilstrekkelig ?
De Harde Fakta:
99% av alle bedrifter tar ikke daglige sikkerhetskopier
UK Dept of Trade.

Nesten 60% av PC brukerne har mistet datafiler som de trodde de hadde lagret tilstrekkelig.
Harris interactive survey

50% av alle fil gjenopprettinger kunne ikke gjennomføres pga. feil på sikkerhetskopien.
LiveVault & UK Dept of Trade.

70% av databrukerne har opplevd å miste datafiler.
Carbonite

6% av PC'ene vil hvert år ha ett eller flere tilfeller hvor en mister datafiler.
The Cost Of Lost Data, David M. Smith

 

Hvorfor Mister Vi Data?

Backup Statistics

 

Har DU full kontroll?

Flesteparten av bedriftene er i den tro at de har sikret seg tilstrekkelig. Når så ting så går galt, så oppdager de at akkurat DEN folderen ikke var inkludert i sikkerhetskopien, eller at the var feil på sikkerhetskopien.

Plan for Sikkerhetskopiering
GaaTec arbeider sammen med våre kunder for å sy sammen en plan for sikkerhetskopiering som er i henhold til bedriftens prioriteringer og behov.

Automatisk og manuell sikkerhetskopiering
GaaTec benytter automatiske verktøy, men stoler ikke fullt og helt på disse alene. Vi anbefaler
derfor at en i tillegg tar manuelle sikkerhetskopier i tillegg.

Lagring av sikkerhetskopier utenfor kontoret.
GaaTec anbefaler videre at en lagrer sikkerhetskopier fysisk distansert fra originalen. En er da bedre sikret om en skulle oppleve tyveri, brann, vannskader eller liknende.

 

Kontakt oss gjerne for en nærmere prat om dette.